INVESTEŞTE ÎN OAMENI!
Formarea profesională şi promovarea utilizării noilor tehnologii pentru angajaţii din domeniul petrolului şi gazelor

Obiectivele proiectului

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este îmbunǎtǎţirea şi perfecţionarea competenţelor profesionale ale specialiştilor din domeniul petrol şi gaze prin furnizarea de programe de formare profesionalǎ.

Pe termen lung, implementarea proiectului şi atingerea obiectivului general propus vor conduce la creşterea calitǎţii programelor de formare continuǎ a angajaţilor din domeniul petrol şi gaze, fapt ce va avea douǎ efecte majore:

  • în plan naţional, va asigura creşterea calitǎţii serviciilor specifice domeniului şi creşterea satisfacţiei beneficiarilor finali ai serviciilor;
  • în plan european, armonizarea serviciilor din domeniul energetic românesc cu cele oferite de alte state membre UE.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

(1). Perfecţionarea cunoştintelor angajaţilor şi managerilor din domeniul petrol şi gaze în domeniul TIC (Tehnologia Informaţiei şi Comunicǎrii).

(2). Imbunǎtǎtirea abilitǎţilor practice şi cunostinţelor teoretice ale angajaţilor şi managerilor din domeniul petrol şi gaze prin participarea la programe de formare profesionalǎ în acord cu noile cerinţe şi bunele practici europene.

(3). Identificarea modelelor europene privind adaptabilitatea lucrǎtorilor şi a întreprinderilor la noile tehnologii din domeniul selectat.

(4). Utilizarea de instrumente moderne inovative de instruire (tehnologii de tip eLearning)

 

Prin identificarea nevoilor specifice de instruire ale personalului din sistemul petrol şi gaze, prin dezvoltarea cursurilor de specialitate, prin instruirea acestora şi prin posibilitatea utilizǎrii platformei de învǎtare electronice, a cursurilor digitale realizate şi dupǎ incheierea perioadei de implementare, proiectul rǎspunde nevoilor de instruire identificate şi contribuie la satisfacerea acestora.


ELIBERARE DIPLOME DE PARTICIPARE

Participanţii la cursurile oferite în cadrul proiectului posdru 81/3.2/s/59102 - "Formarea profesională şi promovarea utilizării noilor tehnologii pentru angajaţii din domeniul petrolului şi gazelor în scopul creşterii calităţii serviciilor prestate, competitivităţii profesionale şi îmbunătăţirii activităţilor şi proceselor specifice" sunt aşteptaţi la sediul Organizaţiei Patronale Unipet din Ploieşti, B.dul Bucureşti nr. 37, jud. Prahova în vederea ridicării diplomelor de participare.
Program de eliberare diplome de participare: marti - vineri: orele 10.00 - 12.00. 
Ridicarea diplomelor se face fie personal, fie prin împutenicire în cazul ridicării de către o altă persoană. 
Vă mulţumim.

Evenimente

09/19/2013 - 11:00

860 de angajati din domeniul petrol si gaze au beneficiat de cursuri de perfectionare gratuite prin intermediul unui proiect cu finantare europeana

 

09/19/2013 - 11:00

In data de 19.09.2013, a avut loc Conferinta de Inchidere a proiectului "Formarea profesionala si promovarea utilizarii noilor tehnologii pentru angajatii din domeniul petrolului si gazelor in scopul cresterii calitatii serviciilor prestate, competitivitatii profesionale si imbunatatirii activitatilor si proceselor specifice”. Evenimentul s-a desfasurat la Ploiesti, in incinta Hotelului Albert, unde au fost prezenti un numar de 38 de...

Comunicate de presă

Comunicat presă finalizare proiect

Organizatia Patronala Unipetin parteneriat cu Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti si societatea Siveco Romania S.A, anunta inchiderea oficiala a proiectului strategic POSDRU 81/3.2/S/59102 "Formarea profesionala si promovarea utilizarii noilor tehnologii pentru angajatii din domeniul petrolului si gazelor in scopul cresterii calitatii serviciilor prestate, competitivitatii profesionale si imbunatatirii activitatilor si proceselor specifice”.

Comunicat de finalizare a cursului "Managementul logistic"

Comunicat de finalizare a cursului "Managementul inovarii"

Statistici

  • Vizite:10,914
  • Utilizatori înregistraţi:1,459
  • IP-ul dvs.:40.77.167.23
10/08/15

Calendar

L M M J V S D
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31